Darmowa dostawa od 75 PLN

Zasady i warunki

PRZEGLĄD


Ta strona jest obsługiwana przez Wspania. W całej witrynie, terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Wspania. Wspania oferuje tę stronę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie do Ciebie, użytkownika, pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki, zasady, polityki i uwagi określone tutaj.

Odwiedzając tę stronę i/lub kupując którykolwiek z naszych produktów, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki", "Regulamin"), w tym wszelkich dodatkowych warunków, zasad i polityk, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub do których prowadzą hiperłącza. Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą wszystkich użytkowników tej strony, w tym, ale nie wyłącznie, użytkowników, którzy przeglądają stronę, są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami sprzedaży i użytkowania przed wejściem na naszą stronę internetową lub skorzystaniem z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części tej strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie wolno Ci wchodzić na stronę internetową ani korzystać z usług na niej oferowanych. Jeśli niniejsze Warunki Sprzedaży i Użytkowania są uważane za ofertę, jej przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania.

Wszelkie nowe funkcje i narzędzia, które zostaną dodane do tego sklepu w przyszłości, będą również podlegać niniejszym Warunkom. Z najbardziej aktualną wersją Regulaminu można zapoznać się w każdej chwili na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania poprzez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian będzie oznaczało akceptację tych zmian.

ARTYKUŁ 1 - WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania, oświadczasz, że osiągnąłeś pełnoletniość w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania, oraz że udzieliłeś nam zgody na to, aby osoby niepełnoletnie pod Twoją opieką mogły korzystać z tej strony internetowej.

Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych, a także nie może, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym, między innymi, przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym.

Jakiekolwiek naruszenie lub pogwałcenie niniejszych Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług przez Użytkownika.

ARTYKUŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE


Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Usług dowolnej osobie w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.


Użytkownik rozumie, że jego treści (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany, co obejmuje (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymagań technicznych dotyczących sieci lub urządzeń łączących. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieci.

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi lub korzystania z niej, ani żadnego dostępu do Usługi lub kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.


Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone dla wygody użytkownika i nie ograniczają ani nie wpływają na niniejsze Warunki.

ARTYKUŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI


Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność informacji dostępnych na tej stronie. Zawartość tej strony jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinna być traktowana jako jedyne źródło informacji przy podejmowaniu decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z bardziej dokładnymi, kompletnymi i aktualnymi źródłami informacji. Jeśli zdecydujesz się polegać na treściach przedstawionych na tej stronie, robisz to na własne ryzyko.


Ta strona może zawierać pewne wcześniejsze informacje. Takie informacje z przeszłości, ze względu na swój charakter, nie są aktualne i są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszej stronie.

ARTYKUŁ 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH


Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (oraz dowolnej jej części lub treści) bez uprzedzenia i w dowolnym momencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

ARTYKUŁ 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI


Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online na naszej stronie internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i mogą być zwrócone lub wymienione tylko zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w naszym sklepie. Nie możemy zagwarantować, że ekran Twojego komputera będzie wyświetlał kolory dokładnie.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów i ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty usług lub produktów przedstawione na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych towarów uzyskanych lub zakupionych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną naprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH RACHUNKÓW I KONT

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, zmniejszyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub z tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówienia, które wykorzystują ten sam adres rozliczeniowy i/lub adres wysyłki. W przypadku zmiany zamówienia lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia Klienta poprzez kontakt z nim na adres e-mail i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu podany w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu zamówień, które, w naszej wyłącznej ocenie, mogą wyglądać na pochodzące od handlowców, sprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się do podania aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zamówieniu i koncie dla wszystkich zamówień składanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli ani wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak jest dostępne", bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej wynikającej lub związanej z korzystaniem z takich opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

W przypadku korzystania z opcjonalnych narzędzi oferowanych na Stronie, użytkownik robi to na własne ryzyko i według własnego uznania oraz powinien zapoznać się z warunkami, na jakich takie narzędzia są oferowane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje na naszej stronie (w tym nowe narzędzia i zasoby). Te nowe funkcje i usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom.

SEKCJA 8 - LINKI DO STRON TRZECICH

Niektóre z treści, produktów i usług dostępnych za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki stron trzecich znajdujące się na tej stronie mogą kierować użytkownika na strony internetowe stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania lub oceny zawartości lub dokładności tych witryn i nie gwarantujemy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, witryny, produkty, usługi lub inne elementy dostępne na lub z witryn osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub korzystaniem z jakichkolwiek towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji przeprowadzanych w związku z takimi stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stosowanymi przez strony trzecie i upewnienie się, że je rozumiesz przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, zastrzeżenia lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do tych stron.

ARTYKUŁ 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, SUGESTIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone treści (np. w celu wzięcia udziału w konkursach) lub jeśli bez naszej prośby prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (zwane łącznie "Komentarzami"), udzielasz nam nieograniczonego prawa do edycji, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i wykorzystywania w inny sposób w dowolnych mediach wszelkich komentarzy, które do nas prześlesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) zachowania poufności jakichkolwiek Komentarzy; (2) wypłacania komukolwiek wynagrodzenia za przekazane Komentarze; ani (3) odpowiadania na jakiekolwiek Komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, obelżywe, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niestosowne, albo które naruszają własność intelektualną lub niniejszy Regulamin.

Zgadzasz się pisać komentarze, które nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierały żadnych niezgodnych z prawem, zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej z nim strony internetowej. Nie wolno używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś, kim się nie jest, ani próbować wprowadzać nas w błąd i/lub osób trzecich co do pochodzenia swoich komentarzy. Jesteś całkowicie odpowiedzialny za wszystkie komentarze, które zamieszczasz i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkownika lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Podawanie danych osobowych w naszym sklepie jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu na naszej stronie lub w Serwisie mogą pojawiać się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, nieścisłości, pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne, w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie mamy obowiązku aktualizowania, modyfikowania ani wyjaśniania żadnych informacji w Serwisie lub na powiązanej z nim stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia w Serwisie lub jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako podstawa do stwierdzenia, że informacje w Serwisie lub jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

ARTYKUŁ 12 - ZASTOSOWANIA NIEDOZWOLONE

Oprócz zakazów określonych w Warunkach użytkowania, zabrania się korzystania z Witryny lub jej zawartości w sposób następujący (a) w celach niezgodnych z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w działaniach niezgodnych z prawem; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek rozporządzeń regionalnych lub jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad lub regulacji; (d) w celu naruszenia lub pogwałcenia naszych praw własności intelektualnej lub praw osób trzecich; (e) nękać, nadużywać, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, oczerniać, pomawiać, dyskredytować, zastraszać lub dyskryminować kogokolwiek ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystane do pogorszenia funkcjonalności lub działania Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej, niezależnej lub internetowej strony internetowej; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phish, hijack, wyłudzania informacji, przeglądania, eksploracji lub skanowania sieci (lub innych zasobów); (j) do celów obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) do ingerowania lub obchodzenia środków bezpieczeństwa naszej Usługi, innej strony internetowej lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub powiązanej z nim strony internetowej w przypadku naruszenia zakazanych zastosowań.

SEKCJA 13 - ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane poprzez korzystanie z Serwisu będą dokładne lub wiarygodne.

Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy zaprzestać świadczenia Usługi na czas nieokreślony lub anulować Usługę w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta z Usługi lub nie może z niej korzystać na własne ryzyko. Serwis oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu są (o ile nie zostało to przez nas wyraźnie określone) dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak dostępne" do użytku użytkownika bez reprezentacji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

W żadnym wypadku Vaguepop, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia, lub bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym, ale nie ograniczają się do utraty zysków, utraconych przychodów, oszczędności, utraconych danych, kosztów zastępstwa lub podobnych szkód, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), w kontrakcie, czynie niedozwolonym (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikającej z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub produktu z Serwisu, lub w przypadku jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Serwisu lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) zamieszczonej, przekazanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem Serwisu, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o możliwości wystąpienia takich roszczeń. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Vaguepop, naszą firmę macierzystą, podmioty zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przez osoby trzecie w związku z lub wynikającymi z naruszenia niniejszych Warunków korzystania lub dokumentów, o których mowa w niniejszym dokumencie, lub naruszenia prawa lub praw osób trzecich.

ARTYKUŁ 15 - ZERWANIE UMOWY

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania, przy czym takie oddzielenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

ARTYKUŁ 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Obowiązki i zobowiązania zaciągnięte przez strony przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Użytkownika lub nie. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług, lub gdy przestaniesz korzystać z naszej strony.

Jeśli stwierdzimy, według naszego wyłącznego uznania, że Użytkownikowi nie powiodło się lub jeśli podejrzewamy, że nie był on w stanie spełnić warunków niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia Użytkownika, a Użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie, i/lub możemy odmówić Użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub ich części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Nasz brak wykonania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie inne zasady lub reguły operacyjne, które zamieścimy na tej stronie lub w związku z Usługą, stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi oraz zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne komunikaty, propozycje i umowy, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym, między innymi, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej.

ARTYKUŁ 18 - ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

Z najbardziej aktualną wersją Warunków sprzedaży i użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie. Twoim obowiązkiem jest regularne odwiedzanie naszej strony w celu sprawdzenia zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony po zamieszczeniu zmian w niniejszych Warunkach sprzedaży i użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

ARTYKUŁ 19 - DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania należy kierować do nas na adres customer@Wspania.com.

GOVERNING LAW

These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of HK